Kuidas astuda ESL-i liikmeks? Kuidas uuendada oma andmeid liikmeregistris?

ESL-i liikmeks astumiseks tuleb täita elektrooniline liikmeksastumise avalduse vorm.

Liikmeksastumise avaldus

Liikmeksastuja peab tasuma liikmemaksu ESL-i arveldusarvele 10002039298004 Eesti Ühispangas ja leidma vähemalt kaks ESL-i liikmest soovitajat, kes annavad avaldusele allkirja. Liikmemaksu miinimumsumma on vastavalt juhatuse soovitusele 10 eurot aastas, üliõpilastele 5 eurot aastas. Kui ise soovitajaid ei tunne või ei leia, võib avalduses vastava küsimuse vastamata jätta, juhatus katsub sel juhul ise soovitajad leida.

Üldjuhul on liikmekssaamise eelduseks seotus sotsioloogia või teiste sotsiaalteadustega – olgu siis minevikus, olevikus või tulevikus, üliõpilase, akadeemilise või muu töötajana või ühiskondlikus korras. Erandjuhul võidakse seda põhimõtet mitte rakendada.

Juhatus langetab oma otsuse üldjuhul järgmisel koosolekul pärast avalduse laekumist ning teavitab otsusest langetamise järel meilitsi vastuvõetud liiget. Ühtlasi lisatakse liige ESL-i elektronpostiloendisse.

ESL liige saab oma andmeid liikmeregistris uuendada, täites selleks elektroonilise andmeuuendusvormi.

Andmeuuendusvorm