UURINGUL BASEERUVA ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDAMINE

Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv püüab koondatud sotsiaalteaduslike uuringute ning analüüside info teha ühtsest kataloogist kättesaadavaks kõigile asjahuvilistele nii avalikus, akadeemilises, äri-kui mittetulundussektoris.

Selle ülesande täitmiseks ootame kõigi sotsiaaluuringute läbiviimise ning tellimisega seotud inimeste abi.

Käesoleva vormi kaudu saate kirjeldada Eestis läbi viidud sotsiaalteaduslikke alus- ja rakendusuuringuid
nende lülitamiseks Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi kataloogi.

Ette tänades,

Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv, Tiigi 78, Tartu 50410
telefon: +372 7 375931
faks: +372 7 375900
e-post: socarch@psych.ut.ee

1a.Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
 

1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
 

2. Finantseerimise allikad
 
(riigieelarve, lepinguline –kes tellija, grant –kellelt, jms.)

3. Analüüsi / publikatsiooni autorid.
 

4. Autorite kontakt: postiaadress, telefon, faks, e-post.
 

5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
 
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud kohaliku omavalitsuse, riigi või rahvusvahelise tasandi programmide, arengukavade, planeeringute ja/või õigusaktide (nt seadus, määrus, eeskiri) koostamise või mõjude hindamisega. Seose olemasolul palun nimetada konkreetsed dokumendid, mille koostamise või hindamisega on analüüs / publikatsioon seotud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
 

Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti
 
Täname!
 
NB! Turvalisuse meede. Selleks, et saaks Teie poolt täidetud ankeedi andmeid edastada, palun vastake järgmisele ülesandele numbriliselt: "Õues on seitse tihast, kolm varest, neli jänest ja üks põder. Mitu lindu on õues?"