UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Ülevaade noorte valdkonna uuringutest Eestis
1b. Uuringu nimi inglise keeles
An overview of young people in the field trials in Estonia
2. Finantseerimise allikad
EV Haridus-ministeerium
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
MTÜ Eesti Noorsoo-instituut, EV Haridus-ministeerium Piret Talur, Toivo Sikk, Uku-Mats Peedosk
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Uus-Sadama 5-653 10120 Tallinn Eesti reg nr: 80151664 E-mail: info@eni.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt

6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
2002
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Haridus, noored, Eesti
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200200037
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: