UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Transfine projekti toetamine - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Supporting of Transfine project - considering of past studies and work experience
2. Finantseerimise allikad
EV Haridus- ja Teadus-ministeerium
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Tartu Ülikool, EV Haridus- ja Teadus-ministeerium Heli Aru
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
heli.aru@hm.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt

6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
2003
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Haridus, õppimine, täiendõpe, VÕTA
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200300032
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: