UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni finantseerimissüsteemi evalvatsioon
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Assessment of the Estonian Research Development Technology and Innovation Funding System
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Manchesteri Ülikooli teaduspoliitika uurimiskeskus PREST (Rein Vaikmäe, HTM poolelt)
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Munga 18, 50088 Tartu; tel 735 0222; faks 735 0250 e-post: hm@hm.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
1. Anda ülevaade olemasolevast Eesti teadus- ja arnedustegevuse finantseerimise süsteemist 2. Ülevaade dokumendi "Eesti Teadus- ja Arendustegevuse strateegia 2002-2006" eesmärkidest 3. Ülevaade teadus- ja arendustegevuse parimatest kogemustest mujal 4. Pakkuda välja effektiivne, avatud ja aruandlik teadus- ja arendustegevuse finantseerimise süsteem
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
?
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
2003
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Dokumentide (poliitika dokumendid ja varasemad raportid) analüüs ja poolstruktureeritud intervjuud Eesti huvirühmadega.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Uuringu aruanne on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel: Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni finantseerimissüsteemi evalvatsioon
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Teadus, kõrgharidus, finantseerimine
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200300009
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: