UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Teadmistepõhine majandus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alane haridus: hetkeolukord ning väljakutsed
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Knowledge-based economy and information and communication technologies education: Current situation and challenges
2. Finantseerimise allikad
Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (2004-2005) Haridus- ja Teadusministeerium (2005)
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Rainer Kattel, Tarmo Kalvet Poliitikauuringute keskus PRAXIS
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuringu eesmärk: Kaasa aidata teadmistepõhise majanduse arengule Eestis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppesuunaga hariduse arendamise kaudu. Konkreetsemalt: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppesuunaga kutse- ja kõrgharidus ning selle arendamise võimalused.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Strateegiad ja strateegilised valikud Rahvusvaheline statistiline võrdlus: tööstus, haridus T&A ja innovatsioon Tänane olukord Eesti tööstuses ja välja kutsed tulevikus IKT kõrgharidus ja teadussüsteem Kutseharidussüsteem IKT alal Eesti võimalused ja valikud
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2004-2005 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Aruanne on kättesaadav Haridus- ja Teadusminsiteeriumi kodulehel Teadmistepõhine majandus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alane haridus: hetkeolukord ning väljakutsed
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Kõrgharidus, kusteharidus, info- ja komminikatsioon
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200500042
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: