UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Aruanne Eesti Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti" eesmärkide ja rakendusplaani täitmisest 2007. aastal
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Report : The strategy of Estonian research and development activities and innovation in 2007-2013. Knowledge-based Estonia. Fulfillment of goals and application plan in 2007
2. Finantseerimise allikad
Tellija: Eesti Vabariigi Valitsus
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Haridus- ja Teadusministeerium
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Munga 18, 50088 Tartu; tel 735 0222; faks 735 0250 e-mail:hm@hm.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Aruande eesmärgiks on anda ülevaade TEII strateegias ja rakendusplaanis ettenähtud tegevuste täitmisest, indikaatorite arengutest ning üldisest TA&I olukorrast Eestis.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Teadus- ja innovatsioonipoliitika areng 2007. aastal. Ülevaade tegevustest Eesmärkide saavutamise hetkeseis TEII strateegia ja selle rakendusplaani täitmise juhtimine ja rahastamine
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2007 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Aruanne on kättesaadav Aruanne strateegia eesmärkide ja rakendusplaani täitmisest 2007. aastal.
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)

14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700040
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: