UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Euroopa haridusprogrammide Leonardo da Vinci ja Socrates 2000-2006 mõjude hindamine Eestis
1b. Uuringu nimi inglise keeles
2007 National Report on the Estimation of the impact of European education programs Leonardo da Vinci and Socrates 2000-2006 in Estonia
2. Finantseerimise allikad
SA Archimedes Hariduskoostöö keskus
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Laura Kirss ja Maiu Uus Poliitikauuringute keskus Praxis
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Estonia pst. 5a; Tallinn 10143 Tel: 6409 000 e-post: laura.kirss@praxis.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuringu eesmärgiks oli hinnata Euroopa Liidu haridusprogrammide Leonardo da Vinci ja Socrates raames Eestis läbiviidud projektide ning väljaantud individuaalsete koolitustoetuste mõjusid aastatel 2000-2006. Lisaks mõjude analüüsimisele oli uuringu eesmärgiks välja tuua soovitused programmide edaspidiseks arendamiseks.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2007 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Tulemused on esitatud kokkuvõttes: 2007 National Report on the Implementation of the Socrates and Leonardo Programmes: ESTONIA
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Euroopa haridusprogrammid, mõjude hindamine, üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus, täiskasvanuharidus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700054
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: