UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
(Rakendus)kõrgkoolide ja ettevõtete vahelised koostöövõrgustikud ja nende innovatsioonipotentsiaal
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The cooperation networks between applied universities and enterprises and their potential for innovation
2. Finantseerimise allikad
TLÜ uuringufond
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Krista Loogma Seotud asutus: Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Instituut
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Uus- Sadama 5, IV korrus Telefon: 6 199 700 Faks: 6 199 704 E-post: kasvatus@tlu.ee loogma@tlu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Eesmärgiks on analüüsida õppimist, eriti tööga seotud õppimist ja teadusloomet tööorganistastioonide ning (rakendus)kõrgkoolide koostöövõrgustikes ning nende seost uuendusprotsessidega nii ettevõtetes kui koolides. Kaks alameesmärki: 1. Uurimisteema ning uurimismeeskonna arendamine; 2. Toimiva rahvusvahelise ekspertvõrgustiku koondamine teemavaldkonna uurijatest.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Uurimisküsimuseks on kuidas toimub (tööpõhine, tööl) õppimine majandusorganistasioonide (nii era- kui avalikus sektoris) ja (rakendus)kõrgkoolide koostöövõrgustikes ning kuidas see õppimine mõjutab uuendusprotsesse ettevõttes ja haridusasutuses.
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 1.02.2008-31.12.2008 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Kõrgharidus, kutsekoolid/kolledzid, innovatsioon, koostöö
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800066
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: