UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
E-õppe arendamine ja tutvustamine kutseharidust ja kutsekõrgharidust andvates õppeasutustes
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Developing and Introducing eLearning in Vocational Education and Professional Higher Education Institutions
2. Finantseerimise allikad
Koordineerija: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove Projekt: RU,03705
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Projekti juht: Tuuli Pärg, e-Kutsekooli projektijuht Vastutav täitja: Krista Loogma Seotud asutused: Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Haridusuuringute Instituut, Tartu Ülikool ja teised partenrkoolid
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
tuuli.parg@eitsa.ee loogma@tlu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti peaeesmärgiks on kvaliteetne ja jätkusuutlik e-õppe arendus- ja rakendussüsteem kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides. Eesmärgiks on võimaldada õpilastele mitmekesisemaid, paindlikke ja kvaliteetseid õppimisvõimalusi, ajakohastada õppeprotsessi ja õpetajate koolitusvõimalusi, toetades samas ka elukestvat õpet ja Eesti regionaalarengut.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Töötatakse välja e-õppe sisu, toimub õpetajate ja IT spetsialistide koolitamine, infra- ja tugistruktuuride arendamine ning uuringute läbiviimine.
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:01.07.2005. - 30.06.2008. Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Projekti raames läbi viidud uuringute raportid on kättesaadaval: Täispikad raportid Üldprojekti koduleht: E-võti
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
E-õpe, õppimine, kutseharidus/kutsekõrgharidus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800067
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: