UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Kõrgkoolis akadeemilist toimetulekut mõjutavad tegurid
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Factors influencing the academic performance in university students
2. Finantseerimise allikad
Uuringut rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi poolt kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programmi PRIMUS tegevuse „Uuringute ja analüüside läbiviimine (2008-2015)" poolt. Uuringu läbiviimiseks on sihtasutuse Archimedes, Tartu Ülikooli ja Anu Realo (projekti juht) vahel sõlmitud kolmepoolne leping nr 3-8.2/60 (95% rahastatakse uuringut PRIMUS programmist, 5 % ulatuses Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi vahenditest).
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Projekti juht: Anu Realo, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi isiksusepsühholoogia vanemteadur Uurimisrühmad: 1. Professor Jüri Alliku uurimisrühm Tartu Ülikooli psühholoogia instituut: Anu Realo (projekti juht), Kairi Kreegipuu, Toivo Aavik, Helle Pullmann, René Mõttus, Monika Schmidt (projekti koordinaator), Andero Uusberg. 2. Professor Jaanus Harro uurimisrühm Tartu Ülikooli psühholoogia instituut: Evelyn Kiive, Marika Paaver, Liis Merenäkk, Kirsti Akkermann, Triin Kurrikoff, Kelli Hiio. Tervise Arengu Instituut: Toomas Veidebaum, Leila Oja. 3. Dotsent Olev Musta uurimisrühm Tartu Ülikooli psühholoogia instituut: Karin Täht
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Tartu, Tiigi 78, Tartu Ülikooli psühholoogia instituut, tel - 7 375 915; e-post - Anu.Realo@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Käesoleva projekti eesmärk on analüüsida kõrgkooli õppima asunute või alles seda plaanivate akadeemilisi võimeid, isiksuse seadumusi, harjumusi, hoiakuid ja väärtusi ehk tegureid, mis aitavad inimesel akadeemiliselt edasi jõuda, viia õpingute eduka lõpetamiseni kõrgkoolis ning määravad ära tema majandusliku ja sotsiaalse edukuse kõrgkoolijärgses tegevuses.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 1. jaanuar 2009 - 31. detsember 2014 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)

14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)
Projekti koordinaator
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200900075
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: