UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
kogumik "Kõrgharidus 1993-2003"
1b. Uuringu nimi inglise keeles
"Higher education"
2. Finantseerimise allikad
Statistikaamet
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Aavo Heinlo
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Kogumik esitab näitajaid ja tabeleid kõrgharidussüsteemi ja kõrgharidusega rahvastiku kohta aastatel 1993-2003
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
kõrghariduse statistika
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:2004 Uurimisandmete kogumise aeg:1993-2003
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
kogumik : Kõrgharidus 1993-2003 = Higher education [1993-2003 / koostanud Statistikaameti sotsiaalstatistika osakond]; Tallinn : Statistikaamet, 2004 (Tallinn : Ofset)
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
kõrgharidus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.
Tiiu-Liisa Rummo; tiiu-liisa.rummo@stat.ee
15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)
kogumiku koostaja kolleeg
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200400086
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: