ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
artikkel "Haridus kui sotsiaalset sidusust soosiv tegur" kogumikus "Sotsiaaltrendid 4"
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
Education as a factor supporting social cohesion
2. Finantseerimise allikad
Statistikaamet
3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Urve Kask, artikli autor Tiiu-Liisa Rummo
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Urve Kask, urve.kask@stat.ee
5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
haridus kui sotsiaalset sidusust soosiv tegur
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
haridusstatistika analüüs
12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti
kogumik "Sotsiaaltrendid 4"; Statistikaamet ; teaduslik toimetaja: Rein Vöörmann, projekti juht: Urve Kask]; Tallinn : Statistikaamet, 2007
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700073
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: