UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti tööjõu-uuring; moodul "Noored"
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Estonian labor study "The Youth"
2. Finantseerimise allikad
riigieelarve
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Merle Paats
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Statistikaamet, Endla 15,15174 Tallinn, +372 625 9300
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Noorte sisenemine tööturule.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
Ei
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Õpingud. Töötamine. Vanemate haridus.
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 2002 Uurimisandmete kogumise aeg: 2002
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Küsitletavate valiku aluseks oli 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse aadress. Tööjõu-uuringuga kogutakse andmeid tööealistelt isikutelt (15–74-aastased), selle mooduliga koguti infot 15–35-aastastelt.
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Silmast-silma intervjuu. Uuring viidi läbi II ja IV kvartal, kvartali valimimaht oli 2200 leibkonda. Vastamismäär oli II kvartalis 86% ja IV kvartalis 83%.
11. Kodeerimisjuhend
Statistikaametis kasutatavad klassifikaatorid on üleval meie kodulehel metaandmed
12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
noorte siirdumine tööturule
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)
Merle Paats juhataja sotsiaaluuringute talitus rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond Statistikaamet tel 625 9218 merle.paats@stat.ee
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200200039
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: