UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Koolitussüsteemi kvantitatiivsest arengust ja tööturg
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Quantitative development of schooling system and the labor market
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Prof. Väino Rajangu
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
TTÜ Haridusuuringute keskus Ehitajate tee 5 Tallinn 19086 51 165 40 vaino.rajangu@ttu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt

6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:01.01.2006 - 31.12.2010 Uurimisandmete kogumise aeg: pidevalt Jätkuks teemale Koolitusnõudlusest ja lõpetanute rakendatusest tööturul 01.01.2001 - 31.12.2005
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).
Statistilised andmed
10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
1. Publikatsioonid leiab väljaannetest Haridusuuringute keskus 2002 - 2006, Tallinn 2007 ja Haridusuuringute keskus 1996 - 2001, Tallinn 2002 2. Uurimisteema raames korraldati 2006, 2007 ja 2009 aastal rahvusvahelised konverentsid “"Haridus ja majandus"” ja anti välja konverentsi materjalide eelretsenseeritud kogumikud. 2006 aastal toimus kogumiku asemel koostöö Vilniuse Ülikooli ajakirjaga. 3. "Väino Rajangu Bibliograafia 1970 - 2009"
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Tööturg, koolitussüsteem
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.
Väino Rajangu Vaino.rajangu@ttu.ee
15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)
juht
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009201000103
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: