UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Kõrgkooli tasemel E-õppe ja digiõppe didaktika
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Higher school and e-learning didactics
2. Finantseerimise allikad
Tallinna Tehnikaülikool/ õppejõu riigieelarveline teema
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Projektijuht: Mare Teichmann Liina Randmann Koostööpartner: PE Konsult AS
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Tel: 620 2656 e-mail: mare@pekonsult.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Teema eesmärgiks on välja töötada e-õppe ja digiõppe didaktika alused.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 01.01.05-31.12.08 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Meetod: küsitlus e-õppest ja digiõppest, nii pedagoogika kui psühholoogiaalase kirjanduse analüüs.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
e- õpe, digiõpe, didaktika
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800111
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: