UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem, 1. alleesmärk: Doktoriõppe kvaliteedi parandamine ja tulemuslikkuse tõstmine
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Assurance system for quality, effectiveness and sustainability of doctoral studies in Estonian universities
2. Finantseerimise allikad
ESF
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Projekti juht Väino Puura, alateema koordinaator Anita Kärner Uurimisgrupp: Ene Voolaid, Anne Reino, Elina Tolmats, Dagmar Kutsar, Kairi Kasearu
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Lossi 38, Tartu Anita Kärner, anita.karner@ut.ee Väino Puura, vaino.puura@ut.ee tel 737 6126
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Selgitada välja doktoriõppe osapoolte seisukohad doktoriõppe efektiivsuse parandamiseks.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:2005-2008 Uurimisandmete kogumise aeg:2006, 2008
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Kärner, A., Puura, V., Reino, A., Tolmats, E., & Voolaid, E. (2006). Doktoriõppe osapooled tulemuslikkuse parandamise võimalustest. In V. Puura, A. Kärner, E. Voolaid, M. Saluveer (toim.) Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem. Ettekanded ja uurimused. II (pp.137-155). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus (in Estonian, summaries in English). Kärner, A., Kutsar, D., & Puura, V. (2008). Doktorantide juhendamine - õppejõutöö suurim väljakutse. In V. Puura, A. Kärner, U. Preeden, M. Saluveer E. Voolaid (toim.) Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tule¬muslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem. Artiklid ja kokkuvõtted. IV (pp. 59-82). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus (in Estonian, summaries in English).
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
doktoriõpe, juhendamine
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.
Anita Kärner anita.karner@ut.ee
15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)
uurimisgrupi juht
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800112
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: