UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Õpetajate tulemuslikkuse tõstmise võimalused hariduspoliitika ja organisatsioonikultuuri seisukohast
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The possibilities for raising teachers' performance from the aspect of educational policy and organizational culture
2. Finantseerimise allikad

3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Reelika Irs, Kulno Türk, Maaja Vadi
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Reelika.Irs@raad.tartu.ee< /a>, maaja.vadi@ut.ee< /a>, kulno.turk@ut.ee< /a>
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
The purpose of this article is to bring out the opportunities for appraising schools’ and teachers’ performance in Estonian general education schools in a perspective of organizational culture and educational policy. On the assumption of teachers’ main activities the authors grouped evaluation criteria into activities connected to school management and activities connected to educational process. Teachers’ appraisal criteria a brought out in three main themes: teachers’ personal characteristics, learning process and learning environment and school management and development. The authors also debate over the Estonian educational policy.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Discussions on Estonian Economic Policy XVII (37 - 60). Berlin, Tallinn: Berliner Wissenchafts-Verlag, Mattimar, 2009, lk 37-60.
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
performance, performance management, appraisal, evaluation, organisational culture, effectiveness, education, educational policy
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.
Jaanika Meriküll, merikyll@ut.ee
15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 20092009372
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: