ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
Noorte tööturule lülitumine ja varajane töötee alates 1980ndatest
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
Changing mobility regime in Estonia? Young people's labor market entry and early careers since the 1980s
2. Finantseerimise allikad
Saksa Teadusfond
3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Kadri Täht, Ellu Saar, Marge Unt
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Kadri Täht, e-mail: kadri@iiss.ee Ellu Saar, e-mail: saar@iiss.ee Marge Unt, email: marge@iiss.ee
5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Analüüsida erinevate haridustasemetega noorte võimalusi lülituda tööturule ja nende 1. töö kvaliteeti 1980-2004
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
FLEXCAREER I PROJEKT, juht H.P.Blossfeld (Bamberg)
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Esimese töö leidmise kiirus, esimese töö kvaliteet, varajase töötee mobiilsus
12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti
1. ESU 2004, 2005 2. Täht, Kadri; Saar, Ellu; Unt, Marge (2008). Changing mobility regime in Estonia? Young people’s labor market entry and early careers since the 1980s. Blossfeld, Hans-Peter; Buchholz, Sandra; Bukodi, Erzsebet; Kurz, Karin (Toim.). Young Workers, Globalization and the Labor Market. Comparing Early Working Life in Eleven Countries (311 - 332).Edward Elgar Publishing
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800422
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: