UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Eesti haridussüsteem ja ISCED-97
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The Estonian educational system and the ISCED-97
2. Finantseerimise allikad
Eesti Teadusfond
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Ellu Saar
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Ellu Saar, email: saar@iiss.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Eesti haridussüsteemi sobitumine rahvusvahelise hariduse klassifikaatori ISCED-97 skeemi
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
ei
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumisaeg: 2008 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Artikkel kogumikus: The Estonian educational system and the ISCED-97. (2008). Silke Schneider (Toim.). The International Standard Classification of Education (ISCED-97). An Evaluation of Contentand Criterion Validity for 15 European Countries (236 - 252). Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Eesti, haridus, haridussüsteem, rahvusvaheline hariduse klassifikaator, ISCED
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800413
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: