ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
Haridus ja töötus: noorte tööturule lülitumine Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
Education and unemployment: youth transition to labour market in the European Union context
2. Finantseerimise allikad
Eesti Teadusfond
3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Ellu Saar
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Ellu Saar, e-mail: saar@iiss.ee
5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Noorte hariduse erinev väärtus tööturul sõltuvalt insitutsionaalsest kontekstist
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
ei
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti
Artikkel kogumikus: Haridus ja töötus: noorte tööturule lülitumine Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega. (2004). Vöörmann, Rein (Toim.). Noorte siirdumine tööturule: probleemid, vastuolud, kitsaskohad (91 - 117). Tallinn: Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Insituut
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200400412
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: