UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Kõrghariduse laienemine ja tööturuvõimalused EIA 2007
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The expansion of higher education and labour market possibilities EHDR 2007
2. Finantseerimise allikad
Eesti Koostöö Kogu
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Ellu Saar
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Ellu Saar, e-mail: saar@iiss.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Hinnata, kuidas mõjutab kõrghariduse laienemine erineva haridusliku taustaga noorte tööturuvõimalusi
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.
ei
7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Kõrghariduse laienemine Eestis, Euroopas. Noorte muutuvad tööturuvõimalused.
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumisaeg: 2007 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Eesti Tööjõu-uuringud, võrdlusandmed rahvusvahelistelt organisatsioonidelt Aruanne, lk. 20-27: http://www.kogu.ee/public/trykised/EIA07_est.pdf
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
kõrgharidus, kõrghariduse levik, tööturg, noored
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700412
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: