UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
ATLAS - Maakasutusalase hariduse ja jätkusuutlikkuse uuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles
ATLAS - A study of land use education and sustainable development
2. Finantseerimise allikad
Euroopa Liidu 6. raamprogramm (6 RP)
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Hannes Palang
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Hannes Palang, e-mail: palang@tlu.ee, tel: 58 172 068
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
EU 6 raamprogrammi projekt, orienteeritud Euroopas toimiva jätkusuutlikkuse ja maakasutusalase hariduse olemasolu ja potentsiaalse vajaduse kaardistamisele ning selle põhjal soovituste väljatöötamisele
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Maakasutusalane haridus
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.09.2005-28.02.2007 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Bogers, M., C. Oonk, H. Palang, B. Pedroli, M. Stastná 2007: Road Map for Education and Training in Land Use and Sustainability. Project report. Huma, Tallinn, 36 p.
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
keskkond, maakasutusalane haridus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700373
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: