UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Doktoriõppe kvaliteedi tõstmine kasvatusteaduste valdkonnas
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Increasing the quality of doctoral studies on the field of educational sciencies
2. Finantseerimise allikad
Euroopa Sotsiaalfond meede 1.1.
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Priit Reiska
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti otsesteks eesmärkideks on: tõsta Tallinna ja Tartu Ülikooli kasvatusteaduste valdkonna doktoriõppe kvaliteeti ja tulemuslikkust ning rakenduslikku väärtust; tõsta doktorantide poolt kasvatusteaduste valdkonnas läbiviidavate uuringute taset ja mahtu; arendada õpetajakoolituse valdkonda teadustöö kvaliteedi tõstmise ja järelkasvu koolitamise kaudu
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.10.2005-31.10.2008 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
doktoriõpe, õpetajakoolitus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800374
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: