UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Haridus ja elukestev õpe sotsiaalse innovatsiooni faktorina. Panus ühiskonna innovatsioonisuutlikkuse kasvu
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Education and lifelong learning as a factor of social innovation. Contribution to the growth of innovative capability of society
2. Finantseerimise allikad
Toetus
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Krista Loogma
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Krista Loogma, e-mail: krista.loogma@tlu.ee, tel: 6199781
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Eesmärgiks on SF teema ettevalmistamine "Haridus ja elukestev õpe sotsiaalse innovatsiooni faktorina: panus ühiskonna innovatsioonisuutlikkuse kasvu". Vajalik on läbi töötada teoreetiline probleemi püstitus, uuringu metoodika ja tegevuskava ning tulemused Eesti majanduse ja ühiskonna seisukohalt.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.05.2007-15.10.2007 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
elukestev õpe, innovatsioon
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700379
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: