UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Inglise ärisuhtluse kultuurilisi aspekte
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Business Communication at Distance with Implications for Teaching English in Multicultural Settings
2. Finantseerimise allikad
Välisleping
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Mari Uibo
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti eesmärgiks on katsetada keeleõppe virtuaalset keskkonda, õpetada üliõpilastele selleks vajaminevaid oskusi ning teadvustada neile ärisuhtluse kultuurilisi iseärasusi mikro- ja makrotasandil. Kujuteldava firma esindajatena suhtlevad üliõpilased erinevate maade virtuaalsete üliõpilasfirmadega, sooritavad tehinguid ja vahetavad kirju. Projekti tulemusena paraneb üliõpilaste inglise ärikeele kirjalik ja suuline suhtlusoskus, nad saavad meeskonnatöö kogemuse, õpivad arvestama oma isiklike ning rahvuslike kultuuriliste erinevustega, omandavad INTERNETi infootsingu vilumuse. Õppejõud analüüsivad ning võrdlevad eri kultuuritaustaga üliõpilaste tehtavaid keelelisi ja diskursiivseid vigu ning uurivad virtuaalkommunikatsiooni isikupärastamise võimalusi. Lõpptulemusna valmib keeleõppe virtuaalprogrammide koostamise metoodiline materjal.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:5.03.2001-31.12.2003 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
keeleõpe, virtuaalne keskkond
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200300381
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: