UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Kogemusliku õppimise tunnustamine ja hindamine - parema juurdepääsu tagamiseks täiskasvanutele REACTION
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Regcognition and accreditation of experiential learning - a way of ensuring better access to adult education
2. Finantseerimise allikad
Sokrates, Grundtvig - 1. programm
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Larissa Jõgi
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Larissa Jõgi, e-mail: larissa.jogi@tlu.ee, tel: 5040307, 6199740
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti eesmärk on määratleda kogemusliku õppimise tunnustamise ja hindamise võimalused formaalses ja mitteformaalses õppe ja õppimise kontekstis. Projekti tulemusel luuakse mudel kogemusliku õppimise hindamiseks ja tunnustamiseks ning mudel mitte-formaalsete täiskasvanukoolituse kursuste hindamiseks ja tunnustamiseks ülikoolides.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.10.2005-1.07.2007 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
kogemuslik õppimine, täiskasvanukoolitus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700382
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: