UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Koolieelse lasteasutuse õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalsuse indikaatorid
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The indicators of professionalism of teacher-training institution students
2. Finantseerimise allikad
Tallinna Ülikooli uuringufond
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Marika Veisson
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Marika Veisson, e-mail: marika.veisson@tlu.ee, tel: 372 6199721
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti eesmärk on Sihtfinantseeritava teadusteema ja uurimisrühma ettevalmistamine. Uuringu eesmärk on rakendada uusi kehtivaid indikaatoreid, mis rõhutavad valdkonnapõhisust ja oskusi õppes, uurimismetoodika tugineb küsimustikele ja vaatlustele, analüüsitakse õpilaste ja õpetajate võimekust uute õppekavade täitmisel. Uurimuse teises etapis on kavandatud võrrelda õpetajate ja alushariduse üliõpilaste professionaalsust (rahvusvaheliselt). Oodatava tulemusena on kavandatud artiklite avaldamist eelretsenseeritavates teadusajakirjades, kaugem perspektiiv on doktoritööde kaitsmine teema piires.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Koolieelse lasteasutuse õpetajad õpetajakoolituse üliõpilased õppekavad professionaalsuse indikaatorid
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.05.2009-31.12.2009 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
õpetaja, õpetajakoolitus, indikaator
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200900383
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: