UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Koolikorralduse arendamine Baltimaades
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Development of School Management in the Baltic countries
2. Finantseerimise allikad
Nordplus
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Hasso Kukemelk
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Hasso Kukemelk, e-mail: hasso.kukemelk@ut.ee, tel: 737 5612
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Kolme Balti riigi ülikoolide esindajad valmistavad ette rakendusuurimuste baasil 12 ettekannet hariduskorraldusest, mis kantakse ette, tõlgitakse ja publitseeritakse. Toimuvad ühisseminarid. Viiakse läbi võrdlev koolijuhtide uuring Eestis, Lätis ja Leedus kvaliteedijuhtimise teemadel (EFQM mudel).
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Koolikorralduse arendamine
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.09.2008-1.07.2010 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine
Andmeid kogutakse elektroonse ankeetküsitlusega eformulari vahendusel.
11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Hariduskorraldus, koolikorraldus, Baltimaad
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009201000385
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: