UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Kutseaasta seire
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Monitoring of the Year of Vocation
2. Finantseerimise allikad
Toetusleping
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Eve Eisenschmidt Koostajad: Eve Eisenschmidt, Katrin Ploom
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Eve Eisenschmidt, e-mail: eve@hk.tlu.ee, tel: +372503045
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Kutseaasta seire teostamine õ/a 2004/2005, saada tagasisidet kutseaasta rakendusmudeli, algaja õpetaja tugiprogrammi, mentorkoolitusprogrammi, kutseaasta juhendmaterjalide kasutuse kohta TÜs ja TLÜs ning kutsestandardi kasutuskõlblikkuse kohta õpetaja professionaalse arengu teostamiseks ja hindamiseks.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Kutseaasta seire teostamine õpetajad rakendusmudel algaja õpetaja tugiprogramm mentorikoolitusprogramm kutseaasta juhendmaterjalid kutsestandardi kasutuskõlblikkus
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 20.09.2004-15.09.2005 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
õpetaja, kutseaasta
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200500386
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: