UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Noorsootööalase koolituse valdkonna rakendusuuring
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Applied Study of training social workers
2. Finantseerimise allikad
Haridus- ja Teadusministeerium
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Meril Ümarik
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Meril Ümarik, e-mail: Meril.Umarik@tlu.ee, tel: 56687849
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuringu eesmärgiks on kaardistada ühelt poolt noorsootöö valdkonnas tegutsevatele inimestele esitatavate kompetentside nõudeid ning teiselt poolt hinnata noorsootöötajate erialast ettevalmistust ning koolitusvajadust antud sektoris.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Noorsootöö noorsootöötajate erialane ettevalmistus
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg: 1.11.2004-14.02.2005 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
noorsootöö, täiendkoolitus
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200500392
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: