UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Tehnoloogiakasvatuse arendava osa mõistmine ja suunamine kasvatuses. UPDATE
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Understanding and guiding the development of technological training in education
2. Finantseerimise allikad
Structuring European Research Area Specific Support Action
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Ene Lind Põhitäitjad: Kaie Pappel, Kristi Paas
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Ene Lind, e-mail: ene.lind@tlu.ee, tel: +372 640 9439, +372 55 21 128
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekt on mõeldud tehnoloogiakasvatuse propageerimiseks ja arendamiseks. Otsene eesmärk on leida teid, kuidas kaasata tüdrukuid tehnoloogiakasvatusse. Sealhulgas seatakse fookusesse juba varane lapsepõlv ja I kooliaste, kus hakkavad formeeruma suhtumised ümbritsevasse. Projektil on 3 põhiülesannet: 1. selgitada välja, miks tüdrukud jäävad kõrvale tehnoloogiakasvatusest erinevatel kooliastmetel; 2. pakkuda välja uusi teid ja kasvatus/õpetusmeetodeid tehnoloogiakasvatuse atraktiivsemaks muutmiseks nii poistele kui tüdrukutele; 3. soodustada, ergutada ja mobiliseerida eriti tüdrukuid ja noori neide inseneri- ja tehnoloogiaalase karjääri valikul, julgustada kasutama noori moodsat tehnoloogiat.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Tehnoloogiakasvatuse propageerimine ja arendamine Noorte kaasamine
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.01.2007-31.12.2009 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Tehnoloogiakasvatus, noored, kaasamine
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200900395
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: