UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Täiskasvanute koolitajaks kujunemine Euroopas
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Becoming Adult Educators in Europe
2. Finantseerimise allikad
Lifelong Learning program/Grundtvig sub-program
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Larissa Jõgi
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Larissa Jõgi, e-mail: larissa.jogi@tlu.ee, tel: 5040307, 6199740
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
BAEA on rahvusvaheline projekt, mille eesmärgiks on analüüsida täiskasvanukoolitaja professionaalsuse, kvalifikatsiooni ja identiteedi kujunemise protsesse. Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Lifelong Learning programmist Drundtvigi alamprogrammi kaudu. Projekti kestuseks on kaks aastat (oktoober 2009 - september 2011). Projekti teostajateks on institutsioonid kõrg- ja täiskasvanuhariduse valdkonnas.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Täiskasvanute koolitajate professionaalsus
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.10.2008-30.09.2010 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused
Projekti kodulehekülg: BAEA
13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
täiskasvanukoolitus, Euroopa
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009201000397
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: