UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Õpetamise ja koolitamise pädevuste hindamise mudel
1b. Uuringu nimi inglise keeles
Evaluation Model for teaching and Training Practice Competences
2. Finantseerimise allikad
Leonardo da Vinci -> Community action programme on vocational training Procedure B Second phase.200
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Töörühma kuuluvad: Krista Loogma (vastutav täitja), Riin Hiieväli
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Krista Loogma, e-mail: krista.loogma@tlu.ee, tel: 6199781 Riin Hiieväli, e-mail: riin.hiievali@ut.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekti eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö käigus arendada välja õpetamise ja koolitamise pädevuste hindamise ühine strateegia ja raammudel, mis oleks rakendatav erinevatel haridusastmetel tegutsevate õpetajate ja koolitajate tegevuse hindamiseks. Projekti käigus valmivad: õpetamise ja koolitamise pädevuste hindamise mudel; tugimaterjalid selle mudeli rakendamiseks; õppekava mudel, mis aitab integreerida õpetamise ja koolitamise pädevuste hindamist õpetajate täiendkoolituse programmi; käsiraamat, mis koondab õpetajate ja koolitajate hindamise mudeli ja õppekava mooduli.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
Õpetamise ja koolitamise pädevuste hindamine
8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.02.2005-31.07.2007 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
Õpetamine, koolitus, pädevuste hindamine, õppekava
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200700398
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: