ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
Sisenemine tööturule Eestis: võrdlus EL riikidega
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
Entering the Estonian labor market: A comparison with the EU countries
2. Finantseerimise allikad

3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Ellu Saar
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Ellu Saar, e-mail: saar@iiss.ee
5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuringu eesmärgiks on anda ülevaade mustritest ja tööturu situatsioonidest, mis iseloomustavad sisenemist tööturule Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega.
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
1. Uued sisenejad Eesti tööturule: võrdlus Euroopa Liidu riikidega 2. "Insider-outsider" teooria ja tööturule sisenejad 3. Tööturule sisenemise mustrid 4. Institutsionaalsed kontekstid Eestis
12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti
Saar, Ellu (2005). New entrants on the Estonian labour market: A comparison with the EU countries. European Societies, 7(4), 513 - 546.
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200500420
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: