ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
Eesti Euroopa Liidu taustal: instutsionaalse konteksti eripära ja elukestev õpe
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
Estonia on the backdrop of the European Union states: country-specific institutional context and lifelong learning
2. Finantseerimise allikad
Euroopa Komisjon (6. raamprogramm, projekt LLL2010) Eesti teadusfond (grant nr 6893)
3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Ellu Saar, Jelena Helemäe
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Ellu Saar, e-mail: saar@iiss.ee Jelena Helemäe, e-mail: helemae@iiss.ee
5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uuringu eesmärgiks on analüüsida, kuidas haridussüsteem kujundab võimalusi elukestvaks õppeks ning mil määral on Eesti selles osas eristuv teistest Euroopa Liidu riikidest.
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)
1. Haridussüsteemide kirjeldus ning osalus mitteformaalses hariduses 2. Täiskasvanuharidus Eestis
12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti
1. Saar, Ellu; Helemäe, Jelena (2008). Estonia on the backdrop of the European Union states: country-specific institutional context and lifelong learning. Studies for Learning Society, 1, 7 - 16. 2. http://www.slsjournal.com/artiklid-08/Saar-08.pdf
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800421
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: