UURINGU KIRJELDUS
1a.Uuringu nimi eesti keeles
Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis
1b. Uuringu nimi inglise keeles
The renewed training system of highly skilled engineers in the field of biomedicine in Estonia that considers labor needs
2. Finantseerimise allikad
Euroopa Sotsiaalfond
3. Uuringu läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
Vastutav täitja: Kalju Meigas Põhitäitjad: Margus Viigimaa, Jüri Kaik, Jaanus Lass, Jana Jerotskaja
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.
Kalju Meigas, e-mail: kalju@bmt.cb.ttu.ee
5. Uuringu eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Projekt „Biomeditsiinitehnika inseneride uuendatud ning tööjõuvajadusi arvestav kõrghariduse ja kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis” on Euroopa Struktuurfondide Meetme 1.1 poolt rahastatav ja selle eesmärgiks on biomeditsiinitehnika alase õppe kvaliteedi tõstmine ja orienteerimine vastavalt tööturu vajadustele. Projekti eesmärgi saavutamiseks töötatakse välja ja arendatakse rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele TTÜ bakalaureuse- ja magistriõppeaineid 60 AP mahus, mis koos teiste õppeainetega moodustab kompleksse kõrge tasemega õppesüsteemi. Eesmärki toetavate tegevustena koostatakse õppekava kvaliteedihindamissüsteem, töötatakse välja biomeditsiiniinseneri kutsekvalifikatsioonisüsteem, luuakse uus veebikeskkond, täiendatakse õppevahendeid, arendatakse õppelaborite infrasturkutuuri ning paindlikuma õpikeskkonna loomiseks viiakse e-õppeaineid väljatöötavatele isikutele ning tuutoritele läbi e-õppe koolitus. Partneriteks on Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing, Linköpingi Ülikool Rootsist, Tampere Tehnikaülikool Soomest ja Tartu Ülikooli eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut.
6. Kas uuring on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

8. Andmete kogumise aeg
Uuringu toimumise aeg:1.06.2005-30.03.2008 Uurimisandmete kogumise aeg:
NB! Kui uurimistegevuse käigus uusi andmeid ei kogutud, polnud vaja vastata teemade 9-11 osas.
9. Valikumeetod ja valimi moodustamise lühikirjeldus (valikuuuringu korral).

10. Andmete kogumise meetod(id) ja valimi realiseerimine

11. Kodeerimisjuhend

12. Viited peamistele publikatsioonidele, milles on avaldatud uurimistulemused

13. Uuringuga seonduvad võtmesõnad (vabas vormis)
biomeditsiin, kõrghariduse kvaliteet, kvaliteedihindamissüsteem, e-õpe
14. Käesoleva kirjelduse koostaja nimi ja kontaktinfo: aadress, telefon, faks, e-post.

15. Kirjelduse koostaja seos uuringuga (nt uurimisgrupi juht, uurimisgrupi liige, tellija esindaja vms)

ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800423
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: