ANALÜÜSI / PUBLIKATSIOONI KIRJELDUS
1a. Analüüsi / publikatsiooni nimi eesti keeles
Hariduse toime elukarjääri resultaatidele (1966. a. hariduskohordi andmestiku põhjal) (magistritöö)
1b. Analüüsi / publikatsiooni nimi inglise keeles
The impact of education on life paths (based on the data of the educational cohort of 1966)(MA thesis)
2. Finantseerimise allikad

3. Analüüsi / publikatsiooni läbiviijad: projekti juht (vastutav täitja) ja uurimisgrupi liikmed.
koostaja: Riin Hiieväli juhendaja: Mikk Titma
4. Uurimisgrupi postiaadress, telefon, faks, e-post.

5. Analüüsi / publikatsiooni eesmärk, uurimisprobleem, uurimisobjekt
Uurida, kuidas erinevad hariduse struktureerimise viisid võimaldavad ennustada indiviidi jaoks olulisi elutee tulemeid.
6. Kas analüüs / publikatsioon on seotud õigusloome ja/või arengukavade koostamisega. Seose olemasolul palun tuua välja konkreetsed õigusaktid/arengukavad, mille koostamisel uuringumaterjalid on kasutamist leidnud.

7. Põhilised uurimisteemad (infoblokid)

12. Viited empiirilistele uuringutele, mille baasil analüüs / publikatsioon tehti
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/5568/1/hiievaliriin.pdf
ESTA/ESSDA VANA ID: 000000
ESTA/ESSDA UUS ID: 2009200800434
 
TAGASISIDE

Juhul kui Teil on kommenteerida või anda lisainfot selle uuringu kohta, siis palun kirjutage siia: