VÕTMESÕNAGA "T��PUUDUS" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1995)
2
Eesti tööjõu uuring (eesti ja vene 1997)
3
Haridus ja töötus: noorte tööturule lülitumine Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega