VÕTMESÕNAGA "�PPIMINE" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Transfine projekti toetamine - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
2
E-õppe arendamine ja tutvustamine kutseharidust ja kutsekõrgharidust andvates õppeasutustes
3
Veebipõhise konstruktivistliku õpihaldussüsteemi pedagoogilised lähtealused ja rakendusmudelid Eesti kõrghariduse kontekstis
4
teemaleht "Täiskasvanute koolitus ettevõtetes"
5
artikkel "Haridus kui sotsiaalset sidusust soosiv tegur" kogumikus "Sotsiaaltrendid 4"
6
Täiskasvanute koolitus ettevõtetes
7
artikkel "Töökoolitus ja sellega seonduvad hoiakud" kogumikus "Pilk tööellu"
8
2005. aasta vilistlaste uuring
9
Katkestanute uuring Uus algus
10
Kõrgkoolis akadeemilist toimetulekut mõjutavad tegurid
11
Kogemusliku õppimise tunnustamine ja hindamine - parema juurdepääsu tagamiseks täiskasvanutele REACTION