VÕTMESÕNAGA "HOIAKUD" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Perekonnasotsialisatsiooni ja sellega seotud hoiakute muutumine Eestis üleminekuaja tingimustes
2
artikkel "Töökoolitus ja sellega seonduvad hoiakud" kogumikus "Pilk tööellu"
3
Õppejõudude õpetamisoskuste koolitusvajaduse uuring
4
Avalik arvamus 1988 (1)
5
Eesti noorsoouurimus 1996-98 (valimid kõigist maakondadest)
6
Eesti terviseuuring (eesti ja vene 1996)
7
Sotsiaalpoliitika
8
Sotsiaalse tunnetuse muutused postsotsialistlikus Eestis
9
Teie arvamus vene
10
Vene tele ja raadio Eestis
11
Eesti elanikkonna karistuslikud hoiakud
12
Integratsiooni monitooring 2000
13
Integratsiooni monitooring 2002
14
Eurobaromeeter (2008). Diskrimineerimine Euroopa Liidus
15
Isiku tunnuste või sotsiaalse positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdne kohtlemine: elanike hoiakud, kogemused ja teadlikkus
16
Sallivus ning kultuuridevaheline dialoog, lõimumine ja meedia
17
Üliõpilaste ja õppejõudude hoiakud matemaatikaõppe suhtes ja nende arusaamad matemaatikaõppest ning selle interdistsiplinaarsusest