VÕTMESÕNAGA "T�IEND�PE" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Täiskasvanute koolitus Tartus
2
Elukestva õppe vajaduste analüüs
3
Transfine projekti toetamine - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine
4
Tööhõive nõudluse selgitamine RKT komplekteerimiseks (jätkuuuring 2002. aastal teostatud uuringule: ELi mõju tööhõive muutusele erinevat ettevalmistust nõudvates ametites)
5
teemaleht "Täiskasvanute koolitus ettevõtetes"
6
kogumik "Täiskasvanute koolitus ettevõtetes"
7
Eesti tööjõu-uuring, moodul "Elukestev õpe"
8
Täiskasvanute koolitus ettevõtetes
9
artikkel "Töökoolitus ja sellega seonduvad hoiakud" kogumikus "Pilk tööellu"
10
Jõgevamaalased
11
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)
12
Täiskasvanute koolitus Tartus
13
Kogemusliku õppimise tunnustamine ja hindamine - parema juurdepääsu tagamiseks täiskasvanutele REACTION
14
Noorsootööalase koolituse valdkonna rakendusuuring
15
Täiskasvanute koolitajaks kujunemine Euroopas
16
Projekti "Eesti ülikoolide akadeemilise personali enesetäiendussüsteemi loomine" tulemuste uuring