VÕTMESÕNAGA "TALLINN" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Tallinna uusasumite inventuur
2
Tallinna uusasumite elanike tegevusruumide kaardistamine mobiilpositsioneerimise abil
3
Tallinna uusasumite elanike küsitlusuuring
4
Tallinna kesklinna hoonestuse funktsioonide kaardistamine
5
Tallinna ja Tartu kesklinna jalakäijate loendus ja küsitlus
6
Tallinna ja tagamaa hoonestuse ja elanike andmebaasi koond. 2006. Rahvaloenduse ja registrite kokkuvõte.
7
Meie elame Tallinnas
8
Meie linn - minu linn
9
Tallinn 1988
10
Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused. Tallinna õppurite eeskujud, õpingu ja tööplaanid