VÕTMESÕNAGA "V��RTUSORIENTATSIOONID" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel I
2
Eesti noorsoouurimus 1996-98 (valimid kõigist maakondadest)
3
Koolinoor
4
Koolinoor 1992: kooliòpilased turumajandusele suunduvas Eestis.
5
Koolinoorte vaba aeg 1981
6
Sotsiaal-majanduslik areng maapiirkondades II (Järg uurimusele Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel I)
7
Üliõpilaste väärtushinnangud on muutunud