VÕTMESÕNAGA "�LIKOOL" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Nõustamine Eesti kõrgharidussüsteemis
2
Ülikoolide praktikajuhendajate uuring
3
Ülikoolide kvaliteedialase olukorra kaardistamine
4
Kõrgkoolis akadeemilist toimetulekut mõjutavad tegurid
5
E-õppe monitooring kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides: uuring
6
Koolitusnõudlusest ja lõpetanute rakendatusest tööturul
7
Kõrgkooli tasemel E-õppe ja digiõppe didaktika
8
Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem
9
Tartu Ülikooli imidž tartlaste hulgas
10
Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine
11
Välise kvaliteedihindamise mõju ülikoolile: Eesti kogemuse analüüs (doktoritöö)
12
Eesti avalike ülikoolide kvaliteedilepe ja selle täitmise auditeerimine kvaliteedi tagamise viisina (magistritöö)