VÕTMESÕNAGA "L�UNA-EESTI" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Tartu ja Lõuna-Eesti tehnikaalase rakenduskõrghariduse optimaalse mudeli ja selle rakendamise tegevuskava väljatöötamine