VÕTMESÕNAGA "KUTSEVALIK" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Elukestva õppe vajaduste analüüs
2
Kutse-, rakendus- ja kõrghariduse indikaatorite väljatöötamise analüüs
3
Kutseõppeasutuste võrgu korraldamine lähtuvalt regionaalsest spetsialiseerumisest
4
Õpilase kutsevalik
5
Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused. Tallinna õppurite eeskujud, õpingu ja tööplaanid