VÕTMESÕNAGA "EUROOPA LIIT" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Avalik arvamus Eesti liitumisest Euroopa Liiduga
2
Tööhõive nõudluse selgitamine RKT komplekteerimiseks (jätkuuuring 2002. aastal teostatud uuringule: ELi mõju tööhõive muutusele erinevat ettevalmistust nõudvates ametites)
3
Eesti tööturg ja haridussüsteem Euroopa Liiduga liitumisel
4
Eesti eliit
5
Eesti maaühiskond turu ja riigi vahel I
6
Lines of Exclusions as Arenas of Cooperation: Reconfiguring the External Boundaries of Europe - Policies, Practices, Perceptions
7
Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community Through Practices and Discourses of Cross-Border Cooperation
8
Eurobaromeeter (2008). Diskrimineerimine Euroopa Liidus
9
Haridus ja töötus: noorte tööturule lülitumine Eestis võrreldes Euroopa Liidu riikidega
10
Tööturule lülitumine Euroopas: vanade ja uute liikmesriikide võrdlus
11
Sisenemine tööturule Eestis: võrdlus EL riikidega
12
Eesti Euroopa Liidu taustal: instutsionaalse konteksti eripära ja elukestev õpe
13
Üleminek koolist tööle laienenud Euroopas (doktoritöö)