VÕTMESÕNAGA "AVATUD �LIKOOL" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Täiskasvanute koolitus (eesti ja vene 1997)
2
Tartu Ülikooli avatud ülikooli esmakursuslaste õpimotiivid elukestva õppe valguses (bakalaureusetöö)