VÕTMESÕNAGA "SOTSIAALPOLIITIKA" SEOTUD UURINGUD NING ANALÜÜSID JA PUBLIKATSIOONID
1
Sotsiaaleluaseme vajadust põhjustavad sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid. Eluasemeteenuste pakkumise tulemuslikkus ja seda kindlustavad abinõud.
2
Hariduse toime elukarjääri resultaatidele (1966. a. hariduskohordi andmestiku põhjal) (magistritöö)